Issø-skolens indsatsområde for skoleåret 2018/19:

Som en del af arbejdet i Program For Læringsledelse arbejder alle skoler i Svendborg Kommune i 2018 - 19 med en kompetencepakke vedr. relationskompentence.